پکیج پشتیبانی

 • پشتیبانی نقره ای سه ماهه


   • درخواست تغییر از جنس بهبود

   • ویرایش و به روز رسانی محتوای     نوشتاری  و تصویری وب سایت

   • طراحی و بار گذاری بنر ها و اسلاید شو

   • درخواست تغییر از جنس رفع ایراد

   • درخواست راهنمایی و آموزش

   • درخواست باز یابی وب سایت

   • به روزرسانی هسته وب سایت


   • توجه مواردی که با علامت مشخص شده اند بصورت نفر ساعتی محاسبه می شود
 • پشتیبانی نقره ای شش ماهه


   • درخواست تغییر از جنس بهبود

   • ویرایش و به روز رسانی محتوای     نوشتاری  و تصویری وب سایت

   • طراحی و بار گذاری بنر ها و اسلاید شو

   • درخواست تغییر از جنس رفع ایراد

   • درخواست راهنمایی و آموزش

   • درخواست باز یابی وب سایت

   • به روزرسانی هسته وب سایت


   • توجه مواردی که با علامت مشخص شده اند بصورت نفر ساعتی محاسبه می شود
 • پشتیبانی نقره ای دوازده ماهه


   • درخواست تغییر از جنس بهبود

   • ویرایش و به روز رسانی محتوای     نوشتاری  و تصویری وب سایت

   • طراحی و بار گذاری بنر ها و اسلاید شو

   • درخواست تغییر از جنس رفع ایراد

   • درخواست راهنمایی و آموزش

   • درخواست باز یابی وب سایت

   • به روزرسانی هسته وب سایت


   • توجه مواردی که با علامت مشخص شده اند بصورت نفر ساعتی محاسبه می شود
 • پشتیبانی طلایی (شارژی)

  2,000,000/2 yr
  سفارش دهید

   • درخواست تغییر از جنس بهبود

   • ویرایش و به روز رسانی محتوای     نوشتاری  و تصویری وب سایت

   • طراحی و بار گذاری بنر ها و اسلاید شو

   • درخواست تغییر از جنس رفع ایراد

   • درخواست راهنمایی و آموزش

   • درخواست باز یابی وب سایت

   • به روزرسانی هسته وب سایت


   • توجه موارد که با علامت مشخص شده اند بصورت نفر ساعتی محاسبه می شود.

شامل همه پلن ها
 • هزینه های اعلام شده به تومان می باشد.
 • تعرفه خدمات پشتیبانی بصورت نفر/ساعت 50هزار تومان می باشد.
 • پس از انتخاب هریک از پکیج های پشتیبانی,قرارداد آن منعقد خواهد شد.
 • در پکیج پشتیبانی طلایی مبلغ موردنظر به عنوان شارژ در حساب شما خواهد ماند و با هر درخواست و طبق روال از حساب شما کسر می گردد.