سامانه اختصاصی پیام کوتاه

 • طرح فیروزه


   • ارسال تکی

   • ارسال گروهی

   • دفترچه تلفن

   • ارسال کدپستی

   • دریافت پیامک

   • شارژ حساب آنلاین

   • ارسال هوشمند

   • منشی پیامک

   • منشی هوشمند

   • نظرسنجی

   • نمودار نظرسنجی

   • مسابقه

   • کدخوان

   • ارسال به خطوط بلاک


   • توجه هزینه ارسال هر پیامک 16تومان می باشد.
    توجه این سامانه به خطوط بلاک ارسال انجام نمی دهد.
 • طرح مروارید


   • ارسال تکی

   • ارسال گروهی

   • دفترچه تلفن

   • ارسال کدپستی

   • دریافت پیامک

   • شارژ حساب آنلاین

   • ارسال هوشمند

   • منشی پیامک

   • منشی هوشمند

   • نظرسنجی

   • نمودار نظرسنجی

   • مسابقه

   • کدخوان

   • ارسال به خطوط بلاک


   • توجه هزینه ارسال هر پیامک 16تومان می باشد.
    توجه این سامانه به خطوط بلاک ارسال انجام نمی دهد.
 • طرح عقیق


   • ارسال تکی

   • ارسال گروهی

   • دفترچه تلفن

   • ارسال کدپستی

   • دریافت پیامک

   • شارژ حساب آنلاین

   • ارسال هوشمند

   • منشی پیامک

   • منشی هوشمند

   • نظرسنجی

   • نمودار نظرسنجی

   • مسابقه

   • کدخوان

   • ارسال به خطوط بلاک


   • توجه هزینه ارسال هر پیامک 16تومان می باشد.
    توجه این سامانه به خطوط بلاک ارسال انجام می دهد.
شامل همه پلن ها
 • مبالغ پنل ها به تومان می باشد.
 • هزینه اعلام شده جهت خریداری 1ساله سامانه می باشد.
 • هزینه تمدید پنل ها پس از 1سال همراه با 20% تخفیف میباشد.
 • پس از تهیه هر پنل قرارداد آن منعقد خواهد شد.
 • دموی سامانه فیروزه و مروارید: sms.padideit.com /user:padide/pass:1234
 • دموی سامانه عقیق: panelsms20.ir /user:padide/pass:1234