آموزش های کوتاه مدت تخصصی

 • آموزش تخصصی طراحی سایت php

  1,800,000/3 mo
  سفارش دهید

   • تعداد ساعت دوره 40 ساعت


   • توجه دوره فوق بصورت کاملا تخصصی , عملی و جهت ورود هنرجو به بازارکار مناسب می باشد.
 • آموزش تخصصی طراحی سایت وردپرس


   • تعداد ساعت دوره 10 ساعت


   • توجه دوره فوق بصورت کاملا تخصصی , عملی و جهت ورود هنرجو به بازارکار مناسب می باشد.
 • آموزش تخصصی طراحی اپلیکیشن اندروید

  1,800,000/3 mo
  سفارش دهید

   • تعداد ساعت دوره 40 ساعت


   • توجه دوره فوق بصورت کاملا تخصصی , عملی و جهت ورود هنرجو به بازارکار مناسب می باشد.